Crèdits

Finalitat del lloc

La finalitat d’aquest lloc web és donar a conèixer l’aplicació, i a la vegada donar suport a l’usuari, ja sigui mitjançant les preguntes freqüents o el formulari de contacte.

Plataforma

Aquest lloc web funciona sobre un gestor de continguts WordPress en la seva versió 3.8.1, amb el tema Appdev, especial per a la presentació d’aplicacions per a mòbils.

Adaptació i programació

L’adaptació dels diferents mòduls i programació de les diferents funcions d’aquest lloc web ha estat desenvolupada per Ramon Canudas (Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web).

Imatges i contingut multimèdia

Les imatges, així com la resta d’elements multimèdia, han estat desenvolupats per Albert Mir (Grau de Multimèdia).
Logo 5